– O firmie

historia pec

HISTORIA PEC SP. Z O.O. W BRODNICY

Początki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brodnicy sięgają lat 70, kiedy to powstał Rejon Brodnica podlegający Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy. W 1976r. powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Toruniu, któremu zaczął podlegać Rejon Brodnica.

W 1992r. na mocy ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Wojewoda Toruński skomunalizował Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Toruniu i przekazał mienie Rejonu gminie Brodnica. Decyzją Rady Miasta powstała spółka z o.o. z 100% udziałem gminy Miasta Brodnicy.

W latach 2017 – 2019 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy realizowany był projekt pod nazwą: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. ZO.O. W BRODNICY” o wartości 8 263 123,66 PLN NETTO realizowany przy wsparciu finansowym NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Toruniu.

W ramach projektu wybudowany został układ kogeneracyjny składający się z trzech silników gazowych wraz z prądnicami o łącznej mocy elektrycznej wynoszącej 2,8 MWel oraz 3,585 mocy cieplnej.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Spółka jest zakładem wytwórczym oraz przesyłowo – dystrybucyjnym ciepła. Usługi ciepłownicze prowadzone są na podstawie wydanych koncesji.

PEC Spółka z o.o. w Brodnicy dostarcza ciepło za pośrednictwem sieci ciepłowniczej dla celów ciepłej wody użytkowej i do ogrzewania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i handlowych na terenie miasta Brodnicy.

Od 2018 r. wytwarzana jest także energia elektryczna której część zużywana jest na potrzeby własne spółki a reszta jest sprzedawana do sieci elektro-energetycznej.

Oprócz tych inwestycji firma nadal rozbudowuje miejską sieć ciepłowniczą podłączając nowych odbiorców, modernizuje także stare odcinki sieci wykonując w ostatnich latach 4 770 mb nowych przyłączy, 6 584 mb nowych sieci ciepłowniczych oraz  podłączając do sieci 165 nowych odbiorców ciepła.

KIEROWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWA

Prezes Zarządu

Grzegorz Malinowski – Pesta

Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodnicząca – Pani Żaneta Pawelec
Z-ca Przewodniczącej – Pani Elwira Kempczyńska
Członek – Pan Mariusz Półtorak

Back to top