– Laboratorium

Badania wykonujemy według norm europejskich (EN), polskich (PN)

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

kalorymetr

LABORATORIUM PEC SP. Z O.O. W BRODNICY

świadczy usługi w zakresie:

 • ANALIZA PALIW STAŁYCH I CIEKŁYCH
 • oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej
 • zawartość siarki całkowitej
 • zawartość węgla pierwiastkowego
 • oznaczanie wilgoci przemijającej i powietrzno – suchej
 • oznaczanie wilgi całkowitej
 • zawartość popiołu
 • zawartość części lotnych
 • analiza ziarnowa metodą przesiewania
 • POBIERANIE PRÓBEK ZE ZWAŁÓW
 • ANALIZA ODPADU PALENISKOWEGO (ŻUŻEL
 • POPIÓŁ LOTNY)
 • oznaczanie strat przy prażeniu
 • BADANIE WODY
 • twardość całkowita
 • zawartość p i m
 • pH
 • przewodność
 • zawiesina
 • tlen w wodzie kotłowej
 • żelazo
laboratorium sprzęt
Back to top