– WFOŚIGW

WFOŚiGW w Toruniu

wfosigw logo

W latach 2017 – 2019 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy zrealizowany został projekt pod nazwą: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BRODNICY” o wartości 8 263 123,66  przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu oraz NFOŚiGW w Warszawie.

W ramach projektu wybudowany został układ kogeneracyjny składający się z trzech silników gazowych wraz z prądnicami o łącznej mocy elektrycznej wynoszącej 2,8 MWel oraz 3,585 MW mocy cieplnej.

Back to top