– Przedłużenie wsparcia dla Odbiorców ciepła

Szanowni Państwo,
wsparcie dla odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła zostało przedłużone do 30 czerwca 2024 r. Państwa oświadczenia są nadal aktualne i na ich podstawie będziemy dokonywali rozliczeń za ciepło.

Dnia 31 grudnia 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760), która ma celu przedłużenie wsparcia dla Odbiorców poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z opłatami za dostarczone ciepło na okres do dnia 30 czerwca 2024 roku.


W rozliczeniach z Odbiorcami będzie stosowana cena najniższa.
 

Ustawa nie wnosi zmian w zakresie oświadczeń, o których mowa w art. 5 i 6  ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.).

Istotne zmiany wymagają aktualizacji oświadczenia.

Rozliczenia od stycznia 2024 r. realizowane będą w oparciu o dotychczas złożone przez Państwa oświadczenia.

Link do ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002760/O/D20232760.pdf

Back to top