– ePUAP

Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy  oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów w formie elektronicznej. W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie  ePUAP,
 • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (w razie potrzeby podpisania przesyłanego pisma).

Szczegółowe informacje jak uzyskać profil zaufany możecie Państwo znaleźć TUTAJ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy  przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne:

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:

http://epuap.gov.pl/

adres skrytki na epuap: pecbrodnica/ESP

Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Korzystanie z usług  w postaci elektronicznej należy zacząć od założenia skrzynki kontaktowej w zakładce logowanie (ePUAP). Umożliwia ona korespondencję z przedsiębiorstwem, sprawdzanie i załatwienie spraw.

Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do dokumentów są:

 1. DOC, DOCX, RTF, ODT,
 2. XML, XLS, XLSX, ODS,
 3. CSV,
 4. TXT,
 5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
 6. PDF,
 7. ZIP, RAR, TAR, GZ.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 206 poz. 1216)

Inne wymagania:

 1. Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu informatycznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ;
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego (wraz z załącznikami) akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 5 MB;
Back to top