PEC Brodnica

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Niezawodność, oszczędność, ciepło

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

Rozwijamy naszą infrastrukturę dbając przy tym o środowisko naturalne
Nasze wysiłki doceniane są przez specjalistów. Zostaliśmy wielokrotnie nagradzani
Świadczenie usług ciepłowniczych prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne na podstawie koncesji

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

telefon czynny całą dobę

pec siedziba

PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Brodnicy jest zakładem wytwórczym oraz przesyłowo – dystrybucyjnym ciepła.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Brodnicy dostarcza ciepło za pośrednictwem sieci ciepłowniczej dla celów ciepłej wody użytkowej i do ogrzewania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i handlowych na terenie Brodnicy, miasta o bogatej kulturze i historii.

PEC stara się zapewnić nie tylko niezawodność i ciągłość dostaw ciepła i ciepłej wody mieszkańcom miasta, ale również decyduje o racjonalnej i oszczędnej gospodarce cieplnej, co jest zgodne z prowadzoną przez spółkę polityką jakości i poszanowania energii

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI:

  • Produkcja ciepła, jego przetwarzanie przesyłanie i obrót;
  • Prowadzenie eksploatacji źródeł ciepła, sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych oraz ich konserwację, remonty, modernizację;
  • Wydawanie warunków technicznych dla obiektów przyłączanych do źródeł ciepła i sieci ciepłowniczej;
  • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych;
  • Projektowanie i realizacja inwestycji własnych w branży cieplne;
  • Programowanie budowy nowych sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych oraz aktualizowanie programów uciepłownienia na podstawie planu przestrzennego zagospodarowania miasta;
  • Wykonywanie robót w zakresie zewnętrznych sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła, wewnętrznych instalacji sanitarnych w ramach wygranych przetargów, podpisanych umów lub zleceń zewnętrznych podpisanych umów lub zleceń zewnętrznych
pec w biurze

Back to top