– Odstąpienie od postępowania na wykonanie zadania p.n.: “Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy informuje, że na podstawie Rozdziału II ust. 4 SIWZ na wykonanie zadania p.n.:„Poprawa Efektywności Energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy” Zamawiający odstępuje od postępowania bez podawania przyczyn.

Prezes Zarządu

Grzegorz Malinowski – Pesta

Back to top