– Rekompensaty

Zgodnie z art. 59  Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Przedsiębiorstwo od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.04.2023 r. stosuje  cenę z rekompensatą , w rozliczeniach z odbiorcami ciepła dla źródeł zlokalizowanych przy ul. Klemensa Malickiego 2 (grupa KMG) oraz Batalionów Chłopskich 28 ( grupa KG).

źródłoźródło cena ciepła za GJ/zł/netto/m-c cena za MW/zł/netto/rokcena za MW/zł/netto/m-c
Batalionów Chłopskich 28 121,47253 746,6521 145,55
Malickiego 2125,50170 847,1614 237,26

Źródło zlokalizowane przy ul. Lidzbarskiej 33 według wytycznych ustawy nie spełnia wymogów ustawy, gdyż produkcja ciepła i podgrzanie ciepłej wody odbywa się przy zastosowaniu paliwa z miału i gazu ziemnego co powoduje, iż średnia cena wytwarzania ciepła w tym źródle jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą o której mowa w w/w ustawie, dlatego nie stosujemy średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą dla budynków zasilanych z tego źródła.

Back to top