Odstąpienie od postępowania na wykonanie zadania p.n.: „Poprawa Efektywności Energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy”